Revizyon Nedir?

revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi ilgili güzel bir konu hakkında açıklama yapacağız.

Revizyon Nedir?

revizyon : fransızca révision (düzeltme, değiştirme). bu kelime için dilimizde güzel karşılıklar vardır: düzeltme, yenileme, yenilenme. örnekler: son düzeltmede (yenilemede) hesaplanan büyüme hızı % 2 idi. kabinedeki yenilenme beklentileri boşa çıktı.

organize nedir? organize ne anlama gelir? organize tanımı nedir? organize sözlükteki anlamı nedir?

organize etmek, düzenlemek, kurmak, örgütlemek, organize olmak anlamlarına gelmektedir.

Matbaacılık Nedir?

Matbaacılık, iletilmek istenen mesajı kağıt vb. yüzeyler üzerinde basılacak şekilde tasarlama ve basarak çoğaltma işi. Matbaacılıkta çoğaltama işi genel olarak üç aşamadan oluşur. Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların revizyon ile organize matbaacılık brnckvvtmllttrhaberi ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler bir mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. (Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denir). Sonrasında, yapılan çaışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Filmden alınan provaya anolog prova (dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde “cromalin” adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alümiyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Bu, brnckvvtmllttrhaberi ile birlikte iki aşamada gerçekleşir. Film yardımıyla kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !